Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles

15.09.2023. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments nodod atsavināšanai automašīnu 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (iepriekšējais nosaukums Rīgas domes Satiksmes departaments) (turpmāk - ĀMD) ievērojot Rīgas domes 2018. gada 21. novembra iekšējo noteikumu Nr. 6 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas kārtība” noteikto kustamās mantas atsavināšanas kārtību, paziņo, ka šobrīd ĀMD valdījumā ir ĀMD funkciju izpildei nevajadzīgā kustamā manta:

Kustamās mantas nosaukums

Inventāra numurs

Izgatavošanas gads

Gads, kurā manta kā pamatlīdzeklis ir ņemta uzskaitē

Sākotnējo bilances vērtība EUR

Atlikusī bilances vērtība EUR

Automašīna ZIL 5301 (Kravas ugunsdzēsēju automobīlis),

a/m valsts reģistrācijas Nr. ED-6173

pl000478

2000

11.01.2001.

10244.68

0.00

Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, kurām attiecīgā kustamā manta būtu nepieciešama funkciju nodrošināšanai, lūdzam viena mēneša laikā pēc šī paziņojuma ievietošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājaslapā, pieteikties ĀMD.

Kontaktpersona: ĀMD Administratīvās pārvaldes Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks, Intars Višņevskis, tālrunis: +37167012747, tālruņa, e-pasts intars.visnevskis@riga.lv.


Citi jaunumi