Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles

Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsludinājis mutisku izsoli
“Reklāmas izvietošanas vietu iznomāšanas
Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos objektos
(uz tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijām)​”

IZSOLE IR PAGARINĀTA

IZSOLES OBJEKTS

Reklāmas izvietošanas vietu iznomāšanas Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos objektos (uz tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijām)

IZMANTOŠANAS VEIDS

Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids: reklāmu izvietošana uz tiltiem

 

IZSOLES NOLIKUMS: (lejupielādēt)

IZSOLES SĀKUMCENA

Līgums Nr.1 Kopējā iznomājamā platība (m2) Sākumcena mēnesī (bez PVN)
435 m2 5 978,00
RDSD NR. Reklāmas izvietošanas vieta Iznomājamā platība (m2)
3.1 Augusta Deglava tilts (līdz 01.09.2021. tilta remonts, reklāma nevar tikt uzstādīta) 20
3.2 Augusta Deglava tilts (līdz 01.09.2021. tilta remonts, reklāma nevar tikt uzstādīta) 20
5 Satiksmes pārvads pār K.Ulmaņa gat­vi Jūrkalnes ielā (skats no Rī­gas uz Jūr­malu) 30
6 Satiksmes pārvads pār K.Ulmaņa gat­vi Jūrkalnes ielā (skats no Jūrmalas uz Rīgu) 30
7 Satiksmes pārvads pār Krasta ielu (Sa­­lu tilta turpinājums) 30
8 Estakāde uzbraukšanai no Krasta ie­las uz Salu tiltu (skats no pil­sē­tas cen­tra) 30
9 Estakāde uzbraukšanai no Krasta ie­las uz Salu tilta (skats no pil­sē­tas cen­tra) 30
10 Estakāde nobraukšanai no Lāčplēša ielas uz Krasta ielu (skats no pilsētas centra) 30
11 Estakāde nobraukšanai no Lāč­plēša ielas uz Krasta ielu (skats no pilsētas centra) 30
16.1 Estakāde pār Bieķengrāvi K.Ul­maņa gatvē 20
16.2 Estakāde pār Bieķengrāvi K.Ul­ma­ņa gatvē 20
19.1 Estakāde pār Zunda kanālu 15
19.2 Estakāde pār Zunda kanālu 30
20.1 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu K.Ul­maņa gatvē 20
20.2 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu K.Ulmaņa gatvē 20
22.1 Jorģa Zemitāna tilts 30
22.2 Jorģa Zemitāna tilts 30
Līgums Nr.2 Kopējā iznomājamā platība (m2) Sākumcena mēnesī (bez PVN)
380 m2 5 982,00
RDSD NR. Reklāmas izvietošanas vieta Iznomājamā platība (m2)
1 Brasas tilts (līdz 01.09.2023. tilta remonts, reklāma nevar tikt uzstādīta) 20
2 Tilts pār Mīlgrāvi 20
12 Estakāde nobraukšanai no Salu tilta uz Krasta ielu (skats no pilsē­tas centra) 30
13 Estakāde nobraukšanai no Salu tilta uz Krasta ielu (skats uz pil­sē­tas centru) 30
14 Estakāde nobraukšanai no Kras­ta ielas uz Lāčplēša ielu (skats no pil­sētas centra) 30
15 Estakāde nobraukšanai no Kras­ta ielas uz Lāčplēša ielu (skats uz pil­sētas centru) 30
17 Satiksmes pārvads pār K.Ulmaņa gatvi Bauskas ielā (skats no pil­sē­tas centra) 20
21.1 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūr­malas gatvē 20
21.2 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē 20
21.3 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē 20
21.4 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē 20
23 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Gustava Zemgala gatvē 20
24.1 Autotransporta tunelis Brīvības gatves un Juglas ielas krustojumā 20
24.2 Autotransporta tunelis Brīvības gatves un Juglas ielas krustojumā 20
25 Satiksmes pārvads pār Brīvības ielu Jaunciema gatvē (skats no Rīgas uz Siguldu) 30
26 Satiksmes pārvads pār Brīvības ielu Jaunciema gatvē (skats no Siguldas uz Rīgu) 30

 

IZSOLES NODROŠINĀ-JUMS - Par līgumu Nr.1 – 5 978 euro (pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi);
- Par līgumu Nr.2 – 5 982 euro (pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi euro un 00 centi).
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ Nomas līgums tiek slēgts līdz 2024.gada 31.decembrim. 
IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Mutiskā (pirmā) izsole  notiks 2021.gada 8.februārī, plkst.10.00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē.

Izsoles norises telpā tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”.

Atkarībā no pieteikušos pretendentu skaita izsoles vieta var tikt mainīta, par ko nomas tiesību pretendenti tiks informēti.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI PAGARINĀTS līdz 2021.gada 29.janvārim. Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamenta 601.kabinetā, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi sd@riga.lv.
IZNOMĀTĀJS Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga
IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS Ar Nolikumu, tajā skaitā, nomas līguma projektu, var iepazīties Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 601.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:00, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Rīgas pilsētas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv un Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv.
OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS) Izsoles objekti ir izvietoti publiski pieejamās vietās, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektiem dabā jebkurā brīdī.

 


Citi jaunumi