Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles


Mutiskas izsoles “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2024.gada aprīļa līdz 2024.gada oktobrim” rezultāti

Mutiskas izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu “Piestātne 11.novembra krastmalā augšpus Akmens tilta Nr.3” ieguva:

  • SIA “RĪGAS BALONS”, vienotais reģistrācijas Nr.40203508380, ar nosolīto nomas maksu 770,00 euro (septiņi simti septiņdesmit euro un 00 centi) mēnesī (bez PVN).

05.04.2024. apstiprināta mutiskā izsole “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2024.gada aprīļa līdz 2024.gada oktobrim”.

Izsoles nolikums un 9 sludinājumi (9 piestātnes) (PDF, lejupielādēt).

Pieteikumu iesniegšana līdz 22.04.2024. Mutiskā izsole notiks 24.04.2024. līdz 11:00.


Citi jaunumi