Eiropas Savienība / Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē

Sadarbībā ar Daugavas stadionu uzsākti vērienīgi būvdarbi

Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis vienošanos ar VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” par projekta "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē" (ID Nr. 5.6.1.0/17/I/001) īstenošanu.

Rīgas domes Satiksmes departamentam piešķirtais finansējums 10 000 000 EUR, tajā skaitā 8 500 000 EUR ERAF finansējums, paredzēts ar mērķi nodrošināt Daugavas stadiona teritorijā izveidotā Kultūras un sporta kvartāla integrēšanu Rīgas pilsētvidē, nodrošinot efektīvāku un kvalitatīvāku auto transporta, gājēju un riteņbraucēju piekļuvi Daugavas stadiona teritorijai un Grīziņkalna apkaimei kopumā.

Sadarbības projekta ietvaros ir paredzēta Ata ielas, Augšielas  un Vagona ielas pārbūve, paredzot izbūvēt piebraucamos ceļus Daugavas stadionam, kuru pamatuzdevums ir organizēt transporta plūsmu, piebraukšanu un stāvēšanu pasākumu laikā, tajā skaitā Dziesmu un deju svētku laikā, bet zem Augusta Deglava ielas pārvada tiks izbūvēts savienojums ar Daugavas stadionu  uz Vagonu ielas pusi, kas nodrošinās gan gājēju, gan automašīnu satiksmes plūsmas organizāciju. Tāpat projekta ietvaros paredzēta Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūve, izveidojot atdalītu velo joslu un paplašinot gājēju ietvi, kuru varēs izmantot arī Dziesmu un deju svētku dalībnieki, virzoties uz Daugavas stadionu. Gājēju ērtībām tiks izbūvētas kāpnes, kuras ļaus piekļūt Vagonu ielai un pasākumu laikā arī Daugavas stadiona teritorijai.

Projektu “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” īsteno Daugavas stadions sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Projekta ietvaros līdz 2022.gadam plānots veikt vieglatlētikas manēžas, multifunkcionālās halles, ledus halles, centrālā laukuma, autostāvvietu un Park&Ride stāvvietu būvniecību,  Rietumu tribīņu pārbūvi, inženierkomunikāciju pārbūvi un izbūvi, kā arī veikt labiekārtošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 48 790 198 EUR, tajā skaitā 37 550 530 EUR tiek finansēts no ERAF  līdzekļiem, 5 559 179 EUR no valsts budžeta līdzekļiem, 1 500 000 EUR no pašvaldības līdzekļiem, 2 451 484 EUR no cita publiskā finansējuma un 1 729 005 EUR no privātā finansējuma avotiem.

Citi jaunumi