Eiropas Savienība / Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga–Skulte ar pievedceļiem

Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga–Skulte ar pievedceļiem

2020.gada 6.janvārī Rīgas domes pilnvarotais Satiksmes departamenta direktors VItālijs Reinbahs parakstīja būvniecības līgumu ar PS "Personu apvienība OTC" par Eiropas Savienības fonda projekta “Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga–Skulte ar pievedceļiem” īstenošanu.

Nepilnu kilometru garais satiksmes pārvads Rīga – Skulte  būtiski uzlabos pārvietošanās iespējas Sarkandaugavas iedzīvotājiem, nodrošinot sastrēgumu samazināšanos maģistrālajās ielās, kā arī kravas tranzīta novirzīšanu no vietējām ielām, kā rezultātā būtiski samazināsies satiksmes negadījumu konfliktpunktu skaits.

Projekta īstenošanas gaitā tiks izbūvēts pārvads, izbūvēti, kā arī pārbūvēti tā pievadceļi un sakārtotas inženiekomunikācijas.  Turklāt, projektā paredzēti arī uzlabojumi gājējiem un velobraucējiem. Velobraucējiem tiks nodrošināta infrastruktūra Viestura prospekta garumā no Meža prospekta līdz dzelzceļa stacijai “Mangaļi”.

Satiksmes pārvada izbūve kopā ar Austrumu maģistrāles “Ieriķu – Vietalvas ielu” posma izbūvi veidos tranzīta ceļu kravas transportam. Šobrīd lielākā daļa tranzīta un kravas plūsma tiek nodrošināta caur pilsētas vēsturisko centru. Jaunie īstenojamie Eiropas Savienības līdzfinansētie objekti paredzēti, lai novirzītu šo plūsmu no centra, atbrīvojot vietu sabiedriskajam transportam.

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga-Skulte”. Līguma summa ir 42 miljoni eiro, no tiem 27 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

Citi jaunumi