Eiropas Savienība / Personalizētā transporta plānošana / Notikusi pieredzes apmaiņa par PTP-Cycle dalībvalstīs


Noslēdzoties starptautiskā Personalizētās ceļojuma plānošanas projekta jeb PTP-Cycle (Personalised Travel Planning for Cycling) pirmajai fāzei, tā dalībnieki dažādās valstīs apkopojuši gan veiksmes faktorus, gan izaicinājumus.
Projekts paredz izglītot sabiedrību par personiskajām automašīnām alternatīviem ekonomiskākiem, ātrākiem, ekoloģiskiem pārvietošanās veidiem.

Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā par ļoti veiksmīgu atzīta īpaši sagatavotā karte ar velosatiksmes un publiskā transporta infrastruktūru – daudziem pilsētniekiem tajā iekļautie objekti bija liels atklājums. Gados jaunāka auditorija, pamatā studenti, ieinteresējas par projekta piedāvātajiem „gadžetiem”, tāpēc nākamajā posmā iecerēts veidot velosēdekļu pārvalkus, dažādas somas un tamlīdzīgi. Tieši studenti bijusi tā sabiedrības daļa, kas projektā labprāt iesaistījusies kā brīvprātīgie. Saistībā ar projekta aktivitātēm pilsēta nomināta uz Eiropas zaļās galvaspilsētas statusu 2016. gadā. 
Kā vājo vietu, kas būtu jāņem vērā, projekta partneri Ļubļanā atzīst cilvēku vēlmi saglabāt anonimitāti, kas kopā ar pilsētnieku nevēlēšanos piekrist ilgākai sarunai apgrūtina arī to uzrunāšanu mājokļos. Grūtības bijušas arī sponsoru piesaistē.

Beļģijas pilsētā Antverpenē izmantoti dažādām auditorijām īpaši pielāgoti mobilie gidi, popularitāti guvuši sēdekļu apvalki. Palīdzot cilvēkiem izplānot ērtāko pārvietošanās veidu, plaši izmantotas Google kartes portatīvajos datoros, dažādi bukleti un drukātas kartes ar informāciju par infrastruktūru. Beļģijā ir pozitīva sadarbības pieredze ar projekta sponsoriem. Uzņēmēji, kuriem  nākas bieži pārvietoties, ar lielu sapratni attiekušies pret precīzu maršruta plānošanu. Veiksmīga pieredze bijusi arī online aptauju izmantošanā, kas ir gan operatīvākas, gan arī lētākas. Nākotnē plānots iesaistīt uzņēmumus arī projekta popularizēšanā.

Domapmaiņā ar citiem arī projekta pārstāvji no Rīgas informēja, ka veiksmīgas izrādījušās aptaujas internetā, pilsētniekiem piedāvātie speciālie informatīvie materiāli un vieslekcijas studentu auditorijās. Projekta pārstāvjiem sadarbībā ar Latvijas Riteņbraucēju apvienību bijusi iespēja par projektu informēt sabiedrību radioraidījumos. Turpmāk fokusējums vairāk tiks vērsts uz ģimeņu pasākumiem. Tāpat kā arguments velosipēda kā pamattransporta līdzekļa plašākai izmantošanai tiks izmantota sabiedriskā transporta biļešu sadārdzināšanās. Arī Rīgā, tāpat kā citur, mazāk efektīva izrādījusies pilsētnieku tiešā uzrunāšana viņu mājokļos – cilvēki nevēlas iesaistīties sarunā, kas pamatojams ar noslēgtāku mentalitāti.

Spānijas pilsētā Burgosā bijusi laba pieeja datubāzēm, kas atviegloja projekta īstenošanu – liela efektivitāte bijusi tiešajai sarunai ar pilsētniekiem, klauvējot pie to mājokļu durvīm.

Projekta dalībnieki no Londonas Grīničas rajona Lielbritānijā akcentē, ka velosatiksmes attīstībai ir liels potenciāls, jo iedzīvotāju liela daļa ir bezdarbnieki, kas nevar atļauties lietot personisko auto. Secināts, ka efektīvā pārvietošanās jāsaista ar veselības veicināšanas politiku. Interese būtu par pārvietošanos ar velosipēdiem motivējošām veikalu atlaidēm.
Līdzīgi arī citā Londonas rajonā Haringejas kā motivējošs faktors minētas veikalu atlaides. Ir izplatīti 12 tūkstoši bukletu, izmantotas vietējo velosipēdistu sociālo tīklu iespējas projekta informācijas izplatīšanai. 
 

Projekts ilgst no 2013.līdz 2016.gadam, un to līdzfinansē Eiropas Savienības programma Saprātīga Enerģija Eiropai.
Foto no http://ptpcycle-europe.eu/

Citi jaunumi