Eiropas Savienība / Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve 1.kārta / Darbi Salu tiltā / Josla Bieķengrāvī

Tilti pār Bieķengrāvi lejtecē atklāti satiksmei

ES līdzfinansētā projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros jau noslēguma etapā ir jaunā tilta pār Bieķegrāvi lejtecē būvniecības un vecā tilta pār Bieķegrāvi lejtecē atjaunošanas darbi. Abi tilti atklāti satiksmei un autovadītāju ērtībām atklāta atsevišķa josla – labā virziena uzbrauktuve uz Mūkusalas ielu.

Darbus veica SIA “Tilts”.

Abu tiltu būvniecības izmaksas ir 1, 76 milj. EUR (t.sk. PVN). Kā iepriekš ziņots, šie darbi notiek KF projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta”. Projekta kopējais budžets ir 15 839 697.79 EUR (t.sk. 21% PVN), no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. 9 388 273.13 EUR.

Aktivitātes tiek ieviestas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā  atbalsta mērķa 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projekta Nr. 6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros.

Nelielam ieskatam piedāvājam video:

VIDEO : Josla Bieķengrāvī

 

 

 

 

Citi jaunumi