Projekti / Izstrādātie būvprojekti / Velojoslu ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai

Projekta mērķis ir uzlabot posma infrastruktūru un vides pieejamību, izbūvējot velojoslas un velonovietnes, ietvēs tiek paredzēts izbūvēt ratiņu nobrauktuves un veidot ietvju drošības joslas. Satiksmes drošība tiks veicinātā, izbūvējot regulējamu krustojumu un gājēju satiksmes nodrošināšanu krustojumā. Projekta ietvaros tiks veikta arī seguma atjaunošana, ielas bruģa seguma  un gūliju nomaiņa.

Citi jaunumi