Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Taisnā ielā posmā no Maskavas ielas līdz Jāņogu ielai, Rīgā (gājēju ietves seguma atjaunošana)

Citi jaunumi