Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Ielejas ielas un Asnu ielas pārbūve posmā no Dzintaru ielas līdz Ielejas ielai

Būvprojekts paredz izbūvēt jaunveidojamās Ielejas un Asnu ielas posmus, izveidojot pievilcīgu un pieejamu dzīvojamo vidi, radot piemērotus apstākļus mājokļu attīstībai.

Ielejas un Asnu ielās paredzēta divvirziena satiksme, ar satiksmes organizēšanu kā dzīvojamā zonā, prioritāti piešķirot gājēju kustībai. Gar Ielejas ielas vienu pusi paredzēta gājēju ietve un automašīnu apgriešanās laukumi Ielejas ielas abos galos.

Ielās ir paredzēts izbūvēt apgaismojumu.

Citi jaunumi