Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Laivu ielas un jaunas ielas izbūve Lucavsalā

Būvprojekts tiek realizēts, lai attīstītu teritorijas infrastruktūru, padarot to ērtāku un patīkamāku Lucavsalas iedzīvotājiem.

Būvprojekta risinājums paredz izbūvēt Laivu ielas turpinājumu (650m garā posmā) ar apgriešanās laukumu, kā arī jaunas ielas (pagaidām bez nosaukuma) izbūvi aptuveni 660m garā posmā no Lucavsalas ielas līdz Laivu ielai. Tādējādi izbūvēto ielu kopgarums būs 1 310 metri. Laivu un jaunajā ielā ir paredzēts veidot divvirzienu satiksmi, kā arī būvprojekts paredz izbūvēt divas sabiedriskā transporta pieturvietas – iekškvartāla ielā ar apgriešanās laukumu. Laivu ielai gar brauktuves vienu pusi, atdalītu ar zaļo zonu, virzienā no Salu tilta uz Dienvidu tiltu, iecerēts izbūvēt kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu (ar dalītu satiksmi).

Tāpat būvprojekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt slēgtas lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un ielu apgaismojumu, kā arī veikt esošās gaisvadu elektropārvades līnijas posma pārbūvi kabeļlīnijā un sakaru kanalizācijas izbūvi.

Citi jaunumi