Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Akāciju ielas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un caurtekas Zolitūdes ielā pie Akācijas ielas pārbūve

Projektā paredzēts pārbūvēt esošo caurteku Zolitūdes ielā pie Akāciju ielas un esošo meliorācijas grāvi aizstāt ar slēgtu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru, kā arī pārbūvēt un padziļināt esošo DN100mm ūdensvadu Zolitūdes un Akāciju ielas krustojumā.

Skaidrojošais apraksts

Plāns

Seguma atjaunošanas plāns ar griezumiem

Citi jaunumi